ŽIVLJENJEPIS


Rojstni podatki: 1963, Maribor, Slovenija.


Izobraževanje:

1970-1978 Osnovnošolsko izobraževanje: novna šola Rada Robiča, Limbuš.

1978-1982 Srednješolsko izobraževanje: Srednja kovinarska strojna in metalurška šola, Maribor –  strojni tehnik

1982-1983 Obvezno služenje vojaškega roka: Šola za rezervne oficirje Ljubljana, stažiranje Bitola, Makedonija. 

1983-1987 Visokošolsko izobraževanje: Tehniška fakulteta v Mariboru, Strojništvo, Konstrukcijsko-energetska usmeritev –  diplomirani inženir strojništva 

1987-1990 Magistrski študij: Tehniška fakulteta v Mariboru, Strojništvo, Smer Konstrukterstvo in gradnja strojev –  magister tehniških znanosti

1990-1993 Doktorski študij: University of Wales Swansea, Velika Britanija. 21.12.1993 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom “Progressive fracturing under dynamic loading conditions” in bil 14.2.1994 promoviran v akademski naziv Doctor of Philosophy na University of Wales Swansea. Odločba o nostrifikaciji diplome o doktoratu je bila izdana na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru, dne 29.6.1994.


Zaposlitev:

12.10.1987 – danes Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ul. 17, 2000 Maribor, Slovenija

od 12.10.1987 –raziskovalec-pripravnik stažist

od 12.10.1988 –raziskovalec II

od 12.09.1990 –višji raziskovalec

od 30.04.1993 –asistent za področje Strojni elementi, Gonila in prenosniki, Jeklene konstrukcije

od 22.12.1995 –docent za področja Strojni elementi, konstruiranje in tribologija, Mehanika – Mehanika loma

od 22.12.2000 –izredni profesor za področja Strojni elementi, konstruiranje in tribologija, Mehanika – Mehanika loma

od 13.12.2005 –redni profesor za področja Strojni elementi, konstruiranje in tribologija, Mehanika – Mehanika loma


Pomembnejše vodstvene in organizacijske funkcije:

2003-2015 Član Senata Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru za področje Konstruiranje.

2007-2011 Prodekan za študijske zadeve Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru.

2011-2015 Prodekan za sodelovanje z gospodarstvom Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru.

2013-2017 Predstojnik Inštituta za konstrukterstvo in oblikovanje Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru.


Nagrade priznanja

1988 – Zlati znak Univerze v Mariboru za izredne študijske uspehe.

1999 – Bronasta plaketa Univerze v Mariboru za izjemno uspešno pedagoško in raziskovalno delo.

2000 – Alexander von Humboldt Research Fellowship, Nemčija.

2010 – 21st Century of CEO (Center of Excellence), Osaka University, Japonska.