image001

 

image002

Europass

življenjepis

 

Osebni podatki

Priimek / Ime

Ren Zoran

Naslov

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor

Telefon

(02) 220-7702

Prenosni telefon:

(041) 72-7702

Telefaks

(02) 220-7994

E-pošta

zoran.ren@um.si

Državljanstvo

Republika Slovenija

Datum rojstva

30.06.1963

Spol

Moški

Delovne izkušnje

Obdobje

1987-danes

Zaposlitev ali delovno mesto

1987-1992 : mladi raziskovalec

1992-1995 : asistent

1995-2000 : docent

2000-2005 : izredni profesor

od 2005 : redni profesor

Glavne naloge in pristojnosti

znanstveno-raziskovalno delo, pedagoško delo, sodelovanje pri upravljanju

Naziv in naslov delodajalca

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor

Vrsta dejavnosti ali sektor

visokošolsko izobraževanje

Izobraževanje in usposabljanje

Obdobje

1990-1993

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne kvalifikacije

Ph.D. (doktor tehniških znanosti)

Naziv in status ustanove, ki je podelila diplomo, spričevalo ali certifikat

University of Wales Swansea, U.K.

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni klasifikacijski lestvici

VIII

Obdobje

1987-1990

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne kvalifikacije

magister tehniških znanosti

Naziv in status ustanove, ki je podelila diplomo, spričevalo ali certifikat

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni klasifikacijski lestvici

VII/2

Obdobje

1983-1987

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne kvalifikacije

univerzitetni diplomirani inženir strojništva

Naziv in status ustanove, ki je podelila diplomo, spričevalo ali certifikat

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni klasifikacijski lestvici

VII

Raziskovalno delo na drugih ustanovah v tujini

Obdobje

1.4.2000-31.3.2001 (12 mesecev)

Naziv in status ustanove

Friederich Alexander Universität Erlangen Nürnberg, Lehrstuhl für Techniche Mechanik, Nemčija.

Financer

Alexander von Humboldt Foundation

Vsebina

Alexander von Humboldt Research Fellowship za podoktorske raziskave in razvoj simulacijskih modelov mikromehanike loma inženirskih materialov.

Obdobje

29.06.-14.07.1996; 05.07.-27.07.1997; 27.06.-26.07.1998 (3×1 mesec)

Naziv in status ustanove

University of Glasgow, Department of Civil Engineering, Glasgow, U.K.

Financer

British Council in Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Vsebina

Simulacije mikromehanike loma inženirskih materialov in razvoj simulacijskih modelov.

Obdobje

1.10.1996-31.12.1996 (3 mesece)

Naziv in status ustanove

Delft University of Technology, Department of Civil Engineering, Delft, Nizozemska

Financer

Slovenska znanstvena fundacija in Ministrstvo za znanost in tehnologijo R Slovenije

Vsebina

Študij mikromehanike loma heterogenih inženirskih materialov in izdelava ustreznih simulacijskih modelov, ki temeljijo na metodah rešetkaste diskretizacije materiala.

Obdobje

1.3.1992-31.8.1992 (6 mesecev)

Naziv in status ustanove

University of Wales Swansea, Department of Civil Engineering, Swansea, U.K.

Financer

EC TEMPUS-ACEM projekt  (JEP 2246)

Vsebina

Raziskave lokalizacijskih procesov v materialih, ki so podvrženi deformacijskemu mehčanju pri kratkotrajnih intenzivnih dinamičnih obremenitvah.

Obdobje (trajanje)

7.1.1990-28.2.1992 (26 mesecev)

Naziv in status ustanove

University of Wales Swansea, Department of Civil Engineering, Swansea, U.K.

Financer

Scientific and Engineering Research Council, U.K.

Vsebina

Raziskave metod računalniške simulacije progresivne rasti razpok in plastičnega mehčanje materiala pri dinamiki prehodnih pojavov v okviru metode končnih elementov; pred in po-lomno modeliranje plastičnega mehčanja materiala; obravnava plastičnega mehčanja materiala v elasto-plastičnih in elasto-viskoplastičnih numeričnih analizah; razvoj novih tehnik paralelnega procesiranja.

Obdobje (trajanje)

20.3.1989-23.6.1989  (3 mesece)

Naziv in status ustanove

Berkeley Nuclear Laboratories, CEGB, Berkeley, U.K.

Financer

Raziskovalna skupnost Republike Slovenije

Vsebina

Raziskovalno delo na področju dinamike gonil z velikimi prestavnimi razmerji ter optimiranje dimenzij s pomočjo metode končnih elementov.

Znanja in kompetence

Materni jezik(i)

Slovenski

Drug(i) jezik(i)

Angleški, nemški, srbo-hrvaški, ruski

Samovrednotenje

Razumevanje

Govorjenje

Pisanje

Evropska raven (*)

Slušno razumevanje

Bralno razumevanje

Govorno sporazumevanje

Govorno sporočanje

 

Angleški jezik

C2

C2

C2

C2

C2

Nemški Jezik

C1

C1

B2

B2

B1

Srbo-hrvaški jezik

C2

C2

C2

C2

C1

Ruski jezik

B1

B2

B1

B1

A2

(*) Skupni
evropski referenčni okvir za jezike

Organizacijska znanja in kompetence

Vodenje delovnih in raziskovalnih skupin; organizacija in sistematizacija dela.

Tehnična znanja in kompetence

Konstruiranje strojnih delov in naprav, zahtevne računalniške simulacije, večfizikalni problemi, zahtevna mehanika.

Računalniška znanja in kompetence

Delo z različnimi operacijskimi sistemi (MS Windows, Apple OS, Unix), delo z različnimi urejevalniki besedil in podatkov, enostavno programiranje v jezikih Fortran in C.