Osnovno vodilo dela laboratorija je kvalitetno izobraževanje bodočih inženirjev strojništva na področju učinkovite uporabe modernih računalniških inženirskih simulacij ter prenos znanja v domače in tuje industrijsko okolje. Znanstveno-raziskovalno delo laboratorija odgovorno, zanesljivo in dolgoročno prispeva k razvoju potrebnih znanj in orodij na izjemno pomembnem področju inženirskih računalniških simulacij in je vpeto v razne evropske in bilateralne znanstveno-raziskovalne oblike sodelovanja. Pri izvajanju posameznih aktivnosti laboratorij sodeluje tudi z drugimi domačimi in tujimi strokovnjaki.

Pedagoške dejavnosti laboratorija: izvajanje sodobnega učnega procesa na področju inženirskih računalniških simulacij v okviru študijskega programa Strojništvo na FS, sodelovanje in svetovanje sodelavcem FS in širše na omenjenem področju, koordinacija in izvajanje funkcionalnega izobraževanja na področju praktične uporabe inženirskih računalniških simulacij.

Raziskovalne dejavnosti laboratorija: razvoj novih metod in postopkov inženirskih računalniških simulacij, izvajanje temeljnih, razvojnih in aplikativnih raziskav na področju zahtevnih inženirskih računalniških simulacij, svetovalna dejavnost za domačo in evropsko industrijo pri izdelavi numeričnih modelov, izvajanju analiz in presoji rezultatov ter pri izbiri in uvajanju novih računalniških rešitev, neodvisna evalvacija komercialnih programskih sistemov za inženirske numerične analize, izvajanje zahtevnih inženirskih numeričnih analiz po naročilu.